Uue tulumaksuseaduse ohud 3

Kontakt

Uue tulumaksuseaduse ohud 3

Tööõiguse tippspetsialist Heli Raidve andis personaliuudiste seminaril „Probleemsed töötajad: jõu- ja nõuvõtted nendega toimetulekuks“ ülevaate 01.01.2018 jõustuvast tulumaksuseadusest ja juhtis tähelepanu ohtudele tulumaksuvaba summa määramisel.

01.01.2018 jõustuva tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu kuus 500 eurot ja aastas 6000 eurot. Aastase brutosissetulekuga kuni 6000 eurot tulumaksu maksmise kohustust ei teki. „Meil küll ei ole astmeline tulumaks, kuid nimetagem uut tulumaksusüsteemi tinglikult trepiks ja maksuvaba tulu summat esimeseks astmeks,“ selgitas Raidve.

Teine aste on aastase brutosissetulekuga kuni 14 400 eurot. Siin on maksuvaba tulu summa aastas 6000 eurot (kuus 500 eurot) ja ülejäänud summalt arvestatakse maha tulumaks 20%.

Kolmanda trepiastme kohta ütleb tulumaksuseadus, et maksuvaba tulu summat (6000 eurot aastas) vähendatakse ühe euro võrra (kuid mitte enam kui nullini) 14 400 eurot ületava tulu iga lisanduva 1,80 euro kohta. Sellel pikal trepiastmel on kokku nii üles 1 euro 80 sendi kui alla 1 euro kaupa 6000 astet. Ehk siis:

Raidve sõnutsi ei ole aga peaaegu kellegi brutopalk aastas 14 400 eurot pluss 1,8 euro kordne. Mis saab siis, aastasissetulek on näiteks 14 405 eurot? Enamasti on palgad ju lepingutes täiseurodes. „Tänase päeva seisuga on tõenäoline, et tulumaksuseadus läheb selles osas veel enne jõustumist muutmisele. Juhendid on plaanitud avalikustada septembris, mil on kavas ka teavituskampaaniad,“ lisas ta.

Raidve tõdes, et nüüd tuleb kõigil hakata oma tulusid uut moodi juhtima. Inimesed peaksid välja arvutama oma järgmise aasta sissetulekud ja selle skeemi alusel esitama tööandjale avalduse, soovitud summas tulumaksu kinnipidamiseks. Raamatupidajatele tuleb suur koormus, kuna igal inimesel on õigus vabalt valida oma palgalt mahaarvatav tulumaksuvaba summa ning seda soovi korral muuta.

Heli Raidve juhtis tähelepanu ka sellele, et sissetulekuks ei loeta ainul töötasu. Tulude planeerimisel tuleb arvestada, et paljud muud sissetulekud lähevad üldjuhul maksustatava tulu poolele- kinnisvara müük, mida ei ole 2 aastat kasutatud elukohana, raieõiguse müük, muud tulud (sõidate Uberit vms), pakute kodumajutust, dividenditulu jms.
Tänase päeva seisuga on enamus töötajaid esitanud tööandjale avaldused, kus nad paluvad oma palgast maha arvata tulumaksuvaba miinimumi. Kui töötaja uut avaldust ei esita, jääb kehtima varem esitatud avaldus. Sel juhul tuleb tööandjal hakata alates järgmise aasta algusest nende töötajate palkadelt igakuiselt maha arvama maksuvaba tulu. Kui tuludeklaratsiooni esitades aga selgub, et tulumaksu tuleb juurde maksta, on selleks aega 10 päeva.

Kui teil on rohkem kui üks töökoht või mõni muu sissetulek (kaasa arvatud ühekordne lisatasu/preemia) lisaks kindlale kuupalgale, soovitas Heli Raidve mõelda igakuise maksuvaba tulu maha arvamisest loobumisele. Siis kaob oht, et satute ootamatult mõnda teise maksuvaba tulu astmesse ja saate tuludeklaratsiooni alusel maksukohustuse.

Näide: Töötaja lepinguline brutopalk on 500 eurot kuus ja aastaid ei ole talle ka lisatasusid makstud. Ta esitab tööandjale avalduse, et tema palgalt arvutataks maksuvaba tulu 500 eurot. Septembrikuus müüb ta maatüki ja saab selle eest 22 000 eurot. Seega on tema aastane sissetulek 28 000 eurot ja ta on sattunud trepiastmele, kus maksuvaba tulu on 0. Lisaks maatüki müügi summalt makstavale tulumaksule peab ta nüüd maksma tulumaksu tagasiulatuvalt ka palgalt.

Arvestada tuleb ka sellega, et enam ei saa abikaasad esitada ühist tuludeklaratsiooni ja täiendav tulumaksuvabastus pensionidelt kaob ära.

Heli Raidve soovis personalitöötajatele ja raamatupidajatele aasta lõpuks jõudu ja vastupidavust kõikide laekunud avalduste andmete programmidesse kandmisel.

Allikas: http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2017/05/25/uue-tulumaksuseaduse-ohud

Share this post?

tinevex