Hinnad

Kontakt

Raamatupidamisteenuse hind koosneb:
(hinnakirjas olevad hinnad on koos käibemaksuga)
* baashinnast
* personaliteenustest
* lisateenustest

BAASHIND kujuneb raamatupidamise algdokumentide mahust ja sisaldab:

* kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate algdokumentide rühmitamist, kontrollimist ja kajastamist
raamatupidamisregistrites;
* finantsaruannete koostamist
* igakuiselt kuuaruannete esitamist kliendi soovil
* püsikliendi raamatupidamise jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni
* kliendi jooksvat informeerimist algdokumentide puudustest ja vormistamistest ning muudest teenuse
osutamisega seotud tähelepanekutest

algokumendite arv hind eur
0-5 24
6-20 54
21-40 84
41-60 114
61-80 144
81-100 174
101-120 204
121-140 234
141-160 264
161-180 294
181-200 324
201-220 354
221-240 384
241-260 414
261-280 444
281-300 474

Baashinna algdokumentideks on:

* müügi- ja ostuarved
* sularaha ja kaardimaksetšekid
* panga väljavõtted
* kassaorderid
* maksuameti tehinguid kajastavad dokumendid
* lepingud
* kauba või põhivara arvelevõtmise ja mahakandmise aktid
* põhivahendite arvestus
* otsused

 

* maksudeklaratsiooni koostamine ja ja esitamine 3€ / tk
(KMD, INF, VD)

PERSONALITEENUSED
* töötasu arvestus 4,80€ / töötaja
* töötajate registreerimine TÖR-s 3€ / töötaja
* töölepingute koostamine, lisade vormistamine, ametijuhendi koostamine 6€ / tk
* maksudeklaratsiooni koostamine ja ja esitamine (TSD) 3€ / tk

LISATEENUSED
raamatupidamise lisateenused:
* müügiarvete koostamine ja elektrooniline saatmine 0,60€ / tk
* müügiarve parandamine 0,60€ / tk
* lähetusaruannete koostamine 6€ / tk
* meeldetuletuste saatmine ning suhtlemine kliendi võlgnikega 1,20€ / võlgnik
* maksekorralduste ettevalmistamine ja tasumine 0,60€ / tk
* puuduvate algdokumentide aruande koostamine ja saatmine kliendile 3€ / aruanne
* puuduvate algdokumentide küsimine kliendi eest 0,60€ / tk
* algdokumentide topelt edastamine raamatupidamisse 0,60€ /tk
* tšekkidest koopiate tegemine 0,12€ / tšekk
* lepingute koostamine (ostu-müügileping, üürileping, laenuleping jne) 6€ / leping
* ametijuhendite koostamine 6€ / juhend
* laoarvestus kokkuleppel

Raamatupidamise korraldamine:
* internetipõhine kasutajakoht raamatupidamisprogrammis (juurdepääs kõikidele andmetele) 12€ / kuu
* Statistika aruande koostamine 6€ / aruanne
* kliendi esindamine ja suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga, pangaga jt ametiasutustega 24€ / tund
* raamatupidamise sise-eeskirjade esmane koostamine 24€ / tund
* raamatupidamise sise-eeskirjade korrigeerimine (sise-eeskirjade lisana) kehtiva 12€ / tund
* raamatupidamise korrastamine/taastamine 36€ / tund
* muudatused äriregistris 12€ / muudatus
* ettevõtte registreering ettevõtjaportaalis 48€ / registreering
* pearaamatupidaja teenus 48€ / tund
* raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid 36€ / tund

Majandusaasta aruanded:

igakuine klient
* majandusaasta aruande koostamine 10% igakuisest raamatupidamisteenuse maksumusest
* auditeeritava majandusaasta aruande koostamine 15% igakuisest raamatupidamisteenuse maksumusest

aastas 1 kordne klient
* majandusaasta aruande koostamine lõppsaldode alusel 24€ / tund (minimaalselt 54€ / aruanne)
* raamatupidamine ja majandusaasta aruanne raamatupidamine hinnakirja alusel ja aastaaruanne 10% raamatupidamisteenuse maksumusest

Näidispakkumine

ostuarveid50
müügiarveid80
sularaha-, kaardimaksetšekid, k.a.lähetuse tšekid25
panga väljavõtted2 panka
põhivara aruanne1
kokku:158 algdokumenti
Hinnakirja alusel 141-160 dokumenti220€
Palgaarvestus 1 töötaja4€
Summa kokku:224€
Käibemaks:                  44.8€
Kokku koos km-ga:268.8€