Hinnad

Kontakt

Raamatupidamisteenuse hind koosneb:
* baashinnast
* personaliteenustest
* lisateenustest

BAASHIND kujuneb raamatupidamise algdokumentide mahust ja sisaldab:

* kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate algdokumentide rühmitamist, kontrollimist ja kajastamist
raamatupidamisregistrites;
* finantsaruannete koostamist
* igakuiselt kuuaruannete esitamist kliendi soovil
* püsikliendi raamatupidamise jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni
* kliendi jooksvat informeerimist algdokumentide puudustest ja vormistamistest ning muudest teenuse
osutamisega seotud tähelepanekutest

Baashinna algdokumentideks on:

* müügi- ja ostuarved
* sularaha ja kaardimaksetšekid
* panga väljavõtted
* kassaorderid
* maksuameti tehinguid kajastavad dokumendid
* lepingud
* kauba või põhivara arvelevõtmise ja mahakandmise aktid
* põhivahendite arvestus
* otsused
* maksudeklaratsiooni koostamine ja ja esitamine
(KMD, INF, VD)

PERSONALITEENUSED
* töötasu arvestus
* töötajate registreerimine
* töölepingute koostamine, lisade vormistamine, ametijuhendi koostamine
* maksudeklaratsiooni koostamine ja ja esitamine (TSD)

LISATEENUSED
raamatupidamise lisateenused:
* müügiarvete koostamine ja elektrooniline saatmine
* müügiarve parandamine
* lähetusaruannete koostamine
* meeldetuletuste saatmine ning suhtlemine kliendi võlgnikega
* maksekorralduste ettevalmistamine ja tasumine
* puuduvate algdokumentide aruande koostamine ja saatmine kliendile
* puuduvate algdokumentide küsimine kliendi eest
* algdokumentide topelt edastamine raamatupidamisse
* tšekkidest koopiate tegemine
* lepingute koostamine (ostu-müügileping, üürileping, laenuleping jne)
* ametijuhendite koostamine
* laoarvestus kokkuleppel

Raamatupidamise korraldamine:
* internetipõhine kasutajakoht raamatupidamisprogrammis (juurdepääs kõikidele andmetele)
* Statistika aruande koostamine
* kliendi esindamine ja suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga, pangaga jt ametiasutustega
* raamatupidamise sise-eeskirjade esmane koostamine
* raamatupidamise sise-eeskirjade korrigeerimine (sise-eeskirjade lisana)
* raamatupidamise korrastamine/taastamine
* muudatused äriregistris
* ettevõtte registreering ettevõtjaportaalis
* pearaamatupidaja teenus
* raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid

Majandusaasta aruanded:

igakuine klient
* majandusaasta aruande koostamine 10% igakuisest raamatupidamisteenuse maksumusest
* auditeeritava majandusaasta aruande koostamine 15% igakuisest raamatupidamisteenuse maksumusest

aastas 1 kordne klient
* majandusaasta aruande koostamine lõppsaldode alusel
* raamatupidamine ja majandusaasta aruanne raamatupidamine hinnakirja alusel ja aastaaruanne 10% raamatupidamisteenuse maksumusest