Raamatupidamine

Kontakt


Tinevex OÜ osutab raamatupidamisteenust ja nõustab väga erineva tegevusvaldkonnaga tegelevaid  äriühinguid – kaubandus, ehitus, rent,  majutus, põllumajandus, sport, reisi-, puhastus- ja transportteenus. Pakume kvalifitseeritud tööjõuga professionaalset ja terviklikku raamatupidamisteenust, jälgides aktiivselt uuenevaid raamatupidamisseaduseid.

Raamatupidamiskohustuslaseks on: 

 • Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna;
 • kohaliku omavalitsuse üksus;
 • iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik;
 • füüsilisest isikust ettevõtja;
 • Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal.

Raamatupidamisteenuse hind kujuneb algdokumentide arvust.

Pakkumise koostamisel lähtume algdokumentide mahust ja vastavalt baashinnakirjale. Mida vähem dokumente, seda väiksem arve ja vastupidi. Igakuise raamatupidamisteenuse puhul on kuutasu sisse arvestatud raamatupidamisalased konsultatsioonid.

Raamatupidamisteenuse algdokumentideks loetakse:

 • müügiarved
 • ostuarved
 • sularahatšekid
 • kaardimaksetšekid
 • lepingud
 • panga väljavõtted
 • maksuameti dokumendid
 • kauba või põhivara arvelevõtmise ja mahakandmise aktid
 • otsused
 • jm dokumendid, mis kinnitavad majandustehingu toimumist

 

Hind sisaldab:

 • algdokumentide kontrolli ja kajastamist raamatupidamisregistrites
 • käibedeklaratsiooni esitamist
 • tasumiste ja laekumiste kajastamist vastavas reskontros;
 • pangatehingute kajastamist
 • maksuametitehingute kajastamist
 • kassaoperatsioonide vormistamist
 • püsikliendi raamatupidamise jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni
 • kuuaruannete esitamist kliendi soovil

Tinevex OÜ

Meie missiooniks on pakkuda ettevõtetele, FIE-dele, MTÜ-dele ja korteriühistutele kvaliteetset raamatupidamisteenust üle Eesti. Pakume raamatupidamist, finantsanalüüsi, maksuarvestust, palgaarvestust, aruandlust, konsultatsiooni ja muid teenuseid. Tinevex OÜ-l on tänseks 15-aastane kogemuste pagas, koolitatud ja usaldusväärne meeskond.