Korteriühistu raamatupidamine

Kontakt


Tinevex OÜ on üle 10 aasta nõustanud nii era- kui avaliku sektori ettevõtteid ja organisatsioone, tegelenud nii MTÜ kui ka FIE raamatupidamisega. Pakume kvalifitseeritud kolleegide toel professionaalseid ja terviklikke raamatupidamisteenuseid, jälgides aktiivselt uuenevaid raamatupidamisseaduseid.

Profesionaalne raamatupidamine korteriühistutele. Raamatupidamisregistrite koostamine ja haldamine, aastaaruannete esitamine Äriregistrile (mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile), järjepidev maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile.

Meie eesmärk on pakkuda raamatupidamise täisteenust korterühistutele, mis võimaldaks korteriühistutel ja teistel koperatiividel kulu säästa ja keskenduda olulisele.

Raamatupidamisteenuse hinna kujundamisel on võimalikud:

 • kandepõhine hind
 • fikseeritud kuutasu,
 • tunnihind

Pakkumise koostamisel lähtume baashinnakirjast, kuid lõplik hind võib kujuneda oluliselt madalamaks. Igakuise raamatupidamisteenuse puhul on kuutasu sisse arvestatud raamatupidamisalased konsultatsioonid.

 Teenused:

 • Korteriühistu raamatupidamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Arvete koostamine
 • Töötasu arvestus, TSD deklaratsiooni esitamine
 • Töötajate registreerimine, haiguslehtede täitmine ja edastamine Haigekassale
 • Maksekorralduste ettevalmistamine, maksude tasumine
 • Igakuised tulude-kulude aruanded
 • Igakuised remondifondi kasutamise aruanded
 • Korteriühistu majandusaasta aruande koostamine
 • Nõustamine finantsküsimustes
 • Abi majandustegevuse aastakava projekti koostamisel

Hind

Teenuse hind kujuneb korterite arvu järgi ning sisaldab:

* kõikide korteriühistu majandustegevust kajastavate algdokumentide rühmitamist, kontrollimist ja kajastamist raamatupidamisregistrites
* finantsaruannete koostamist
* igakuiselt makseteatiste koostamist juhatuse liikmetele
* igakuiselt kuuaruannete esitamist juhatuse liikmetele nende soovil
* kuni kahe töötaja töötasu arvestust
* maksudeklaratisoonide koostamist ja esitamist
* raamatupidamise jooksvaid küsimusi puudutavat konsultatsiooni
* põhivarade arvestust

Tinevex OÜ

Meie missiooniks on pakkuda ettevõtetele, FIE-dele, MTÜ-dele ja korteriühistutele kvaliteetset raamatupidamisteenust üle Eesti. Pakume raamatupidamist, finantsanalüüsi, maksuarvestust, palgaarvestust, aruandlust, konsultatsiooni ja muid teenuseid. Tinevex OÜ-l on tänseks 15-aastane kogemuste pagas, koolitatud ja usaldusväärne meeskond.