Aruandlus

Kontakt


Majandusaasta aruande peavad äriregistrile esitama osaühingud, aktsiaseltsid, mittetulundusühingud ja tulundusühistud. Täis- ja usaldusühing majandusaruannet registriosakonda esitama ei pea, v.a juhul, kui täisühingu täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, ühistu või mittetulundusühing.

Juriidilise isikuna on teie ettevõte maksukohustuslane. Teil on kohustus pidada maksuarvestust ning esitada maksu- ja tolliametile maksudeklaratsioone.

Teenused

  • Majandusaasta aruande esitamine
  • Maksuaruandlus
  • Tegevusalast tulenev aruandlus
  • Andmete esitamine statistikaametile
  • Aruanded haigekassale
  • Töötajate registreerimine
  • FIE aruandlus

Tinevex OÜ

Meie missiooniks on pakkuda ettevõtetele, FIE-dele, MTÜ-dele ja korteriühistutele kvaliteetset raamatupidamisteenust üle Eesti. Pakume raamatupidamist, finantsanalüüsi, maksuarvestust, palgaarvestust, aruandlust, konsultatsiooni ja muid teenuseid. Tinevex OÜ-l on tänseks 15-aastane kogemuste pagas, koolitatud ja usaldusväärne meeskond.